LUOTTAMUSMIES TIEDOTTAA KYMSOTE

Kymsote SuPer plm Hannele kirjoittaa tätä 12.5 2019

Toukokuuta mennään jo hyvänmatkaa.
Edunvalvonnallisesti tärkeimpiä asioita on viime kuukautena ollut järjestelyvaraeräneuvottelut.
SuPerin puolelta neuvottelut menivät kiitettävästi. Järjestelyvaraerä maksettiin takautuvasti 1.1 2019.
Toinen palkkaan liittyvä asia oli KVTES yleiskorotus 1.4 2019, joka siis kohdentui kaikille.
SuPerilaisille on viestitetty, jokaisen kannattaa tarkistaa palkkanauhasta palkka-asiat ja jos niissä epäselvyyttä on yhteydessä esimieheen välittömästi.
Paikalliset sopimukset on saatu käytäntöön, kutsuraha, ylipitkättyövuorot ja ylipitkät yövuorot.
Haasteellinen tilanne myös Kymsoten alueella on sijaistilanne. Haasteellista on saada riittävä määrä sijaisia, joka näkyy kuormittavuutena jäsenistömme päivittäisessä työssä.
Luottamusmies vaalit on käyty Kymosten alueella ja vaalitulos vahvistettu. Luottamusmiesten yhteystiedot löydät https://ao708.superliitto.fi/yhteystiedot/luottamusmiehet/
Tällä hetkellä luottamusmiehet tekevät koko Kymosten alueelle tutustumista ja verkostoitumista, joka on tehtävän hoidon kannalta tärkeää.
SuPerin luottamusmiehet käyvät työnantajan kanssa välitöntä ja avointa keskustelua ajankohtaisista asioista lähes päivittäin.
Koska sotete - toiminta on Kymostella hyvin laajalla alueella, koostuen useiden eri työnantajilta siirtyneistä    toimintamalleista ja tehtävistä, niin muutokset työtehtäviin ja toimintamalleihin ovat mahdollisia. Näissä muutos tilanteissa on tärkeää, että asiat käsitellään yhteistoimintamenettelyyn kuuluvalla tavalla työyksiköissä ja työntekijöiden kanssa. Näissä tilanteissa jokaisen SuPerilaisen apuna ja tukena on SuPerin luottamusmies.  Toivottavasti jäsenet ovat yhteydessä, jotta luottamusmiehet saavat tiedon näistä palavereista.jäseniltä.

Kevään uutisiin kuului myös, että työnantaja esittää Kymosten hallitukselle YT neuvotteluiden aloittamista.
Tästä tiedämme lisää 17.5 jolloin hallitus asiaa käsittelee.

Kesää kohti mennään ,muistetaan nauttia vapaista ja kesästä, SuPerilaiset tekee vaativaa työtä ja haasteellisissa tilanteissa, joten vapaa-aikana kannattaa rentoutua ja levätä

Heippa kaikille,kirjoittelen tätä 15.2 2019
Aika menee kuin iltamissa.Kymsotea menty nyt 1,5 kk paljon on ollut selvitettävää asiaa, tärkein tässä alkumetreillä on ollut, että
jokainen tulee saamaan oman palkkansa oikein ja matkakorvaukset.Edelleen jokaista SuPerilaista on kannustettu tarkistamaan palkka -ja muut saatavat huolella.
Tulevat kuukaudet kaikilla luottamusmiehillä täytetty erinlaisista neuvotteluista.Nyt jo saatu neuvottelutulos luottamusmiesten ajankäytöstä.
Eli tämä luottamusmies "miehitys" on niin kauan lm tehtävissä ,kunnes saadan vaalit pidettyä Kymsoten alueella.Vaalien jälkeen lm tehtävissä jatkaa jäsenten valitsemat luottamusmiehet.Vaaleista jäseniä tiedottaa Kymosten alueen ammattiosastot.
Neuvotteluita on tulossa mm järjestelyvaraerät,joihin ollaan jo alustavaa työtä tehty.Edessä on myös henkilöstöetuuksista sopiminen työnantajan kanssa,
joita jo kovin jäsenet odottaa.Näiden lisäksi monet toimntamallit tullaan käymään työnantajan kanssa yhdessä läpi ja Yhteistoiminta organisaation rakentaminen.
Monia asioista on viety työnantajalle ja selvitetty työnantajan kanssa joilla vaikutus SuPerin jäsenstöön.Tärkeimpinä asioina jotka on monessa yhteydessä nostettu keskusteluun on, mitoitukset ja henkilöstön saatavuus ja SuPerilaisten kurmittavuus eri toimialueilla.
SuPerilaiset on mahtavaa joukkoa,sen olen huomannut tässä ensimmäisten viikkojen aikana, jota uuden työnantajan palveluksessa olemme työskennelleet.
Yhdessä olemme vahvoja ja menemme haastavissa hetkissä eteenpäin.
" SuPerilaine ei jätä toista SuPerilaista yksin" on ollut havaittavissa joka on niin SuPer juttu!
       Kevättä kohti ja SuPer sydän sykkien
                                                     t hannele

************************************************************************************************************

Hannele PLM Kouvolan ao 708 kirjoittaa 12.1 2019

Näin vuosi vaihtui ja kaksi viikkoa takana Kymsotessa. Tärkein asia alkuvuoden ensimmäisissä viikoissa uuden työnantajan palveluksessa 
on tietysti se ,että jokainen saa oman oikean palkkansa. Muutos on suuri,kun siirretään yli 6 000 työntekijää uudelle työnantajalle ja siksi on aina mahdollisuus virheille. Totta on se,että harmitus on suuri jos se virhe on juuri minun omalla kohdalla.Mutta silloin, jos näin on tapahtunut,niin työnantaja on velvollinen korjaamaan tapahtuneet virheet. Työntekijöiden on nyt jos koskaan aiheellista tarkistaa saamansa palkkaerittely ja virheestä ilmoitettava ensisijaisesti esimiehelle tai toimia työpaikalta saamien ohjeiden mukaisesti.
1. Vuoden 2018 loppuvuoden vuorolisät maksaa Kouvolan kaupunki,eli palkanauha tulee vielä Kouvolan kaupungilta,heille jotka siirtyi Kouvolan kauungilta Kymsoteen. Samoin tuloksellisuuserä ( Maksuun 15.1)
2. Varsinainen palkka,sisältäen  tehtäväkohtainen palkka,hen.koht.lisät,työkokoemuslisät jne sekä siitä väennetty ay jäsenmaksu,
tulee tammikuussa Kymsotelta ( Maksuun 15.1)
Muutokseen kuului myös se ,että paikalliset sopimukset oli irtisanottu vuoden 2018 lopussa.

1. SuPerin jääsenistöä koskee KUTSURAHASOPIMUS,joka neuvoteltiin jo Kymsoteen niin,
   että se on voimassa 1.1 2019.Eli kaikki kutsurahaan oikeutetut tövuorot tulee merkitä kuten ennenkin.
2. Sopimus PITKIEEN TYÖVUOROJEN  tekemisestä on myös neuvoteltuna,siitä tarkempi tieto tulee pian.
3. JÄRJESTELYVARAERÄ neuvottelut käynnistyy jossain vaiheessa alkuvuodesta, neuvottelutuloksen mukaiset korotukset tulee 
    maksuun takautuvasti 1.1 2019
4. Työnantajan,Kymsoten  henkilöstöetuuksista tullaan tiedottamaan myöhemmin.
    Nyt mitkään entisen työnantajan etuudet ei ole voimassa Kymsotella.
Sinun apuna ja tuksena on SuPerin luottamusmiehet.