Toiminta

Ammattiosaston tärkein tehtävä on huolehtia jäsenistön ammatillisesta edunvalvonnasta sekä sopimusedunvalvonnasta yhteistyössä luottamusmiesten kanssa.Ammattiosasto pitää myös yhteyttä työnantajien edustajiin esimerkiksi järjestäen työnantajajien tapaamisia. Tärkeä yhteistyötaho on myös lähihoitajakoulutusta järjestävät oppilaitokset.
Ammattiosasto järjestää koulutuksia ,jäsenistön toiveisiin perustuen.
Virkistystoimintaa järjestetään jäsenten toiveita kuullen,joten ole aktiivinen ja jätä toiveesi
ammattiosaston puheenjohtajalle / hallitukselle.

Kouvola ao.708 kuuluu yli 1 100 jäsentä.
Jäsenistö työskentelee kuntapuolella sekä yksityissektorilla.
Ammattiosaston toimintaa ohjaa puheenjohtaja yhdessä hallituksen kanssa, heidän
yhteystiedot löydät kohdasta yhteystiedot.

Vuoden 2019 alusta Kymenlaaksossa aloitti sosiaali-ja terveystoimen kuntayhtymä
Kymsote.
Uusi kuntayhtymä toi muutoksia ammattiosaston jäsenkantaan.
Vuoden 2019 alusta Kouvolan kaupunki on työnantajana n. 10% jäsenistämme.
Kymsotella työskentelee noin 70% ammattiosastonjäsenistä.

Ammattiosastoon kuuluu myös aktiivinen joukko SuPerilaisia,jotka ovat jo
siirtyneet työelämästä vapaalle ja jatkavat SuPer senoriitoissa.

Tälle mahtavalle joukolle ao. 708 järjestää toimintaa, joista kerrotaan näillä sivuilla

Ammattiosastomme toimintaa on jaettuna seuraaviin osiin,

  • tapahtumat
  • koulutukset
  • senoriitat.

Katso myös
AJANKOHTAISTA ,siellä tärkeät ajankohtaiset asiat
KOKOUKSET osasta näet ammattiosaston kokoukset
OPISKELIJAT ,tietoa lh opiskelijoille

Käy  tutustumassa ja katsomassa mitä on tarjolla ja mikä on ajankohtaista !

Menneistä tapahtumista on yhteenveto kohdassa kuvia ja juttuja

Eläkkeellä olevien SuPerilsiten toimintaa kohdassa Senoriitat

                                                              
     OLE SINÄKIN AKTIIVINEN SUPERILAINEN JA TULE TOIMINTAAN MUKAAN!
                                             

                                                                              Laita toiveita ja ideoita sekä palautetta
                                                                              ao.lle palautekaavakkeella joka
                                                                              löytyy esim. osasta yhteystiedot